فايل ها
Mefa.Arwin.DG.BI.Course1-4.section 4.950223.v3.pdf
2.91 MB
فایل جلسه چهارم آموزش و ترویجی «مبانی نظری و عملی اجرای حاکمیت داده ها و مدیریت اطلاعات درخزانه داری کل کشور»
Mefa.Arwin.DG.BI.Course1-3.section 3.950219.v06.pdf
1.27 MB
فایل جلسه سوم آموزش و ترویجی «مبانی نظری و عملی اجرای حاکمیت داده ها و مدیریت اطلاعات درخزانه داری کل کشور»
Mefa.Arwin.DG.BI.Course1-2.section 2.950215.v12.ahh.pdf
934.903 KB
فایل جلسه دوم آموزش و ترویجی «مبانی نظری و عملی اجرای حاکمیت داده ها و مدیریت اطلاعات درخزانه داری کل کشور»
جلسه اول Mefa.Arwin.DG.BI.Course01.section01.950213.v08.1 (1).pdf
3.09 MB
فایل جلسه اول آموزش و ترویجی «مبانی نظری و عملی اجرای حاکمیت داده ها و مدیریت اطلاعات درخزانه داری کل کشور»
1
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^