فايل ها
اینفوگراف IMG_20160310_105954.jpg
162.298 KB

تصویر سند اینفوگراف و ماموریت و چشم انداز معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در سال 1394 در دبیرخانه شورای مدیریت راهبردی معاونت تهیه گردیده است.

فایل اینفوگراف سند راهبردی 8.pdf
3.14 MB
 اینفوگراف سند راهبردی معاونت متضمن چشم انداز و ماموریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور توسط همکاران اتاق فکر معاونت طراحی و تهیه شد.
سند روزآمده شده معاونت بهمراه اقدامات راهبردی سند راهبردي94 معاونت.pdf
67.208 KB
1
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^