فايل ها
اینفوگراف IMG_20160310_105954.jpg
162.298 KB

تصویر سند اینفوگراف و ماموریت و چشم انداز معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در سال 1394 در دبیرخانه شورای مدیریت راهبردی معاونت تهیه گردیده است.

گزارش عملکرد سه ماهه سوم94 گزارش عملکرد سه ماهه سوم94.pdf
63.051 KB
گزارش عملکرد تحقق اهداف راهبردی سه ماهه سوم سال 1394 مندرج در سامانه سما وزارت امور اقتصادی و دارایی
فایل اینفوگراف سند راهبردی 8.pdf
3.14 MB
 اینفوگراف سند راهبردی معاونت متضمن چشم انداز و ماموریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور توسط همکاران اتاق فکر معاونت طراحی و تهیه شد.
سند روزآمده شده معاونت در سال 1394 بهمراه اقدامات راهبردی سند راهبردي94 معاونت.pdf
67.208 KB
فایل ارائه شورای مدیریت راهبردی معاونت 940215.ppt
5.14 MB
فایل ارائه گزارش ستاد و اقدامات بعمل آمده در شورای مدیریت راهبردی معاونت در مورخ 15 اردیبهشت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^