نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپرتال معاونت نظارت مالی  و خزانه دار کل کشور زیرپرتال معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
Collapse صفحه اصلی صفحه اصلی
کمکهای فنی صندوق بین المللی پول
Collapse مسئولین معاونت نظارت مالي و خزانه دار ی کل کشور مسئولین معاونت نظارت مالي و خزانه دار ی کل کشور
سمت معاونت نظارت مالی وخزانه داری و کل کشور
اسامی مدیران و مشاوران
Collapse معرفی معاونت نظارت مالي و خزانه داری کل کشورمعرفی معاونت نظارت مالي و خزانه داری کل کشور
اهداف و وظایف
نمودار سازمانی
نمودار گردش عملياتي در حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
Collapse قوانین و مقررات قوانین و مقررات
قوانین
بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سایر مراجع
Collapse برنامه هاي معاونت برنامه هاي معاونت
Expand برنامه راهبردی سال93معاونت برنامه راهبردی سال93معاونت
Collapse ارتباطات با ماارتباطات با ما
نشانی و تلفن مدیران
Collapse جلسات شورای مشاوره در امور راهبری و نظارت بر ذیحسابیها(شورای مشاوران)  جلسات شورای مشاوره در امور راهبری و نظارت بر ذیحسابیها(شورای مشاوران)
صورتجلسات سال 1388 شورا
صورتجلسات سال 1389 شورا
ارزیابی عملکرد سال 1388
صورتجلسات سال 1390 شورا
صورتجلسات
دبيرخانه جلسات هم انديشي ذيحسابان مركز
گزارشها
تماس با ما
نقشه سایت
Collapse برنامه های معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشوربرنامه های معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
برنامه معاونت در سال1392
شورای نظارت مالی
Collapse گنج نامهگنج نامه
Expand گنجینه سرمایه های فکریگنجینه سرمایه های فکری
Expand اتاق فکراتاق فکر
رساله
رساله
گروه مترجمین
رساله
رساله
مقاله ها
تصاویر همایش دانشجویان حسابداری
ارتباط با ما
ارتباط با ما 2
اولویتهای پژوهشی معاونت
دانستنی های مدیریت
برنامه معاونت در سالهای 1392 لغایت 1396
اخبار و فایل های مربوط پروژه نظام داده و اطلاعات معاونت
صفحه جدید کانورت 97
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^