برنامه راهبردی
برگزاری مسابقه بهترین پیشنهاد برای چشم انداز و ماموریت معانت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با هدف مشارکت تمام کارکنان در سندراهبردی
عملکرداهداف راهبردی معاونت سال 93
عملکرد اقدامات سندراهبردی در سال 93 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
گزارش تحقق اهداف راهبردی معاونت متبوه در مقطع سه ماهه سوم سال 1393 که از سیستم سما دریافت شده است.
عملکرد های معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در دوره های سه ماهه طی سال 1393 (سه دوره) ارائه شده است.
برای ایجاد امکان مشاهده تمام اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهمراه اهداف و اقدامات راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، فایل اکسل مربوط تهیه شده است. گفتنی است 89 اقدام راهبردی برای معاونت مزبور تدوین گردیده است که به طور مستمر در حال پایش توسط دفاتر ذی ربط می باشد.

فایل پاورپوینت تبیین برنامه راهبردی سال 1393 معاونت و عملکرد 3 ماهه اول سال در شورای معاونین وزارتخانه

برنامه راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در سال 93 بهمراه عملکرد 3 ماهه اول و مدل ارزیابی بالدریچ
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^