وزارت امور اقتصاد و دارایی
دسترسی سریع
آشنايي با اهداف و وظايف ادارات كل معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور


آشنايي با اهداف و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار

آشنايي با اهداف و وظايف اداره كل خزانه

آشنايي با اهداف و وظايف اداره كل نظارت بر اجراي بودجه

آشنايي با اهداف و وظايف اداره كل نظارت بر ذيحسابي‌ها

آشنايي با اهداف و وظايف اداره كل هماهنگي و تلفيق حساب‌ها و روش‌هاي حسابداري

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 17204