وزارت امور اقتصاد و دارایی
1393/6/19 چهارشنبه کتاب الکترونیکی اتاق فکر کتاب الکترونیکی عملکرد اتاق فکر کتاب الکترونیکی عملکرد اتاق فکر معاونت بصورت یک فایل اجرایی در بخش گنجینه معاونت برای استفاده عموم قرار داده شد. دبیرخانه اتاق فکر آماده دریافت نظرات سازنده می باشد. Treasury.think @ mefa.gov.ir کتاب الکترونیکی اتاق فکر
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 13448