وزارت امور اقتصاد و دارایی
1
گزارش عملکرد منتهی به پایان تیرماه سال 1396 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتیگزارش عملکرد منتهی به پایان تیرماه سال 1396«پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، عملکرد «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی- منتهی به پایان سال 1396- ارائه و در آن در خصوص اهم نتایج و دستاوردها، اهداف کلی، عملکرد عملیاتی و مالی، پیش‌نیازها و الزامات، مفروضات، اهداف کمی، ذینفعان پروژه، دستگاه‌های همکار، مهم‌ترین موانع و چالش‌های همکاری، زیرپروژه و مهمترین اقدامات در راستای اجرای زیرپروژه گزارش لازم ارائه شده‌است.
  در گزارش مذکور مهمترین دستاوردهای پروژه به شرح ذیل تبیین گردید:
  • ثبت 350000 ملک دولتی
  • اعزام هیأتی به سرپرستی جناب آقای دکتر اکرمی معاون وزیر و خزانه‌دار کل کشور به ژاپن
  • ایجاد ارتباط با سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض انر‍ژی دستگاه‌های اجرایی
  • بازدید از وزارت دارایی ترکیه
  • ترجمه متن کتاب مدیریت دارایی‌های بخش عمومی در آمریکا
  • برگزاری جلسات در خصوص مشکلات مستندسازی اموال غیرمنقول و اختلاف با سازمان زمین و مسکن و ارائه گزارش به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور
  • سفر به 18 استان و آموزش‌های لازم در خصوص دستورالعمل نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دائمی و واگذاری دارایی‌های دولت به همکاران استانی، تشریح فرآیندهای سادا، آشنایی آنها با رویکردهای نوین در خصوص پروژه،
  • اجرای آموزش مجازی سادا با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
  • برگزاری آموزش ضمن خدمت با عنوان مدیریت اموال و دارایی‌های دولت به مدت 32 ساعت
انجام مقدمات لازم برای برگزاری همایش ملی مولدسازی و مدیریت اموال و دارایی‌های دولت  
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 6940