وزارت امور اقتصاد و دارایی
اخبار

1398/6/25 دوشنبه

بخشنامه در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397

مهلت تمدید و مصرف اوراق بهادار مربوط به اعتبارات تملک دارایی های مالی و سرمایه ای سال 1397 تا پایان شهریور ماه تصویب شد.

به دستگاههای اجرایی / استانها
موضوع: تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397

نظر به اینکه مهلت تمدید و مصرف اوراق بهادار(اسناد خزانه،اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) قانون بودجه کل کشور مربوط به اعتبارات تملک دارایی های مالی و سرمایه ای در سال 1397، تا پایان شهریور ماه 1398 به تصویب شورای عالی اقتصادی رسیده است و جهت تایید نهایی به دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارسال شده است تا پس از تایید ابلاغ گردد.
لذا به این وسیله مراتب برای اطلاع و اقدام اعلام می گردد.
با احترام مجدد
محمدباقر نوبخت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 180