وزارت امور اقتصاد و دارایی
اخبار

1398/4/1 شنبه

بخشنامه

بخشنامه اعلام شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها

بخشنامه شماره 54/47092 مورخ 1398/3/13 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص اعلام شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها

در این بخشنامه شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها توسط اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری از منظر گزارشگری مالی ابلاغ گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 301