وزارت امور اقتصاد و دارایی
اخبار

1397/11/27 شنبه

ابلاغ دستورالعمل شماره 54/249993 مورخ 1397/11/13 خزانه داری کل کشور در خصوص ثبت های مکمل دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه

دکتر سید رحمت ا.. اکرمی ثبت های مکمل دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه را طی دستورالعمل جداگانه با شماره 54/249993 مورخ 1397/11/13 ابلاغ نمود


فايل هاي مربوطه :
دستورالعمل2bمکمل2bحسابداري2bاوراق2bتسويه2bخزانه2b-2b128.pdf459.784 KB
الگو.pdf120.768 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 647