وزارت امور اقتصاد و دارایی
اخبار

1397/10/3 دوشنبه

تهیه و ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1396 دستگاههای اجرایی کل کشور در موعد مقرر

ارسال لوح فشرده حاوی پایگاه داده صورتحساب عملکرد بودجه سال 1396 کل کشور به دیوان محاسبات کشور


در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور لوح فشرده حاوی پایگاه داده (Database) صورت حساب عملکرد بودجه سال 1396 کل کشور که با وجود تمدید دو ماهه مهلت ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی دستگاههای اجرایی موضوع قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور زودتر از موعد مقرر قانونی تهیه و تنظیم شده است، به دیوان محاسبات کشور ارسال شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 568