وزارت امور اقتصاد و دارایی

1398/6/25 دوشنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

درتیر ماه سال 1398 بیش از 204 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در تیر ماه سال 1398 مبلغ 204.416.141.000 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

194.192.266.000ریال سفته

7.163.690.000  ریال انواع بارنامه

3.060.185.000 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 126