وزارت امور اقتصاد و دارایی

1397/11/27 شنبه

انتصابات جدید در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

احکام انتصابات جدید در سه ماهه چهارم سال 1397

دکتر سید رحمت ا.. اکرمی طی احکامی جداگانه، ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی متمرکز را مشخص نمود آخرین تغییرات به شرح ذیل می باشد:

انتصابات سه ماهه چهارم معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
سرکار خانم الهه بوچالی صفیعی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان سنجش آموزش کشور منصوب گردیدند.
سرکار خانم فریبا حقانی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب گردیدند.
آقای میر فلاح دهقان نژاد طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب گردیدند.
آقای سید ابولقاسم حسینی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.
آقای مهدی ترابی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب گردیدند.
آقای مرتضی لک طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب گردیدند.
آقای عباس ادریس آبادی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان بهزیستی کشور منصوب گردیدند.
آقای احمد مرادی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی دیوان عدالت اداری منصوب گردیدند.
آقای هادی سحابی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب گردیدند.
آقای قاسم تقی زاده طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند.
آقای محمد حسن معلمی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت راه و شهرسازی منصوب گردیدند.
آقای موسی الرضا مصطفی لو طی حکمی مورخ 97/10/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند.
آقای علی محمود آبادی طی حکمی مورخ 97/10/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان حج و زیارت منصوب گردیدند.
آقای جعفر پاک مهر طی حکمی مورخ 97/10/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور دانشجویان منصوب گردیدند.
آقای محسن یونسی زاده طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران منصوب گردیدند.
سرکار خانم رقیه تقی پور کاظمی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران منصوب گردیدند.
آقای محمد ماستری فراهانی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی منصوب گردیدند.
آقای هادی شیوعی لنگرودی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان انتقال خون ایران منصوب گردیدند.
آقای عباس خداپرست سالک معلمی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ایی شرکت سهامی راه آهن ج ا ا منصوب گردیدند.
سرکار خانم سهیلا کیوان راد طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب گردیدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 641