اجلاس كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در وین با حضور جناب آقای دکتر الکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

1398/9/5 سه‌شنبه

اجلاس كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد)

اجلاس كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در وین با حضور جناب آقای دکتر الکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

بزرگترین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی

1398/8/21 سه‌شنبه

بزرگترین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی

بزرگترین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی

نامه شماره 19/161648 مورخ 1398/8/19 رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند در خصوص افزایش بهنای باند شبکه دولت

1398/8/21 سه‌شنبه

نامه شماره 19/161648 مورخ 1398/8/19 رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند در خصوص افزایش بهنای باند شبکه دولت

نامه شماره 19/161648 مورخ 1398/8/19 رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند در خصوص افزایش بهنای باند شبکه دولت

گزارش تصویری از همایش هم اندیشی معاونین نظارت مالی و رئیس خزانه معین استانها

1398/8/21 سه‌شنبه

گزارش تصویری از همایش هم اندیشی معاونین نظارت مالی و رئیس خزانه معین استانها

گزارش تصویری از همایش هم اندیشی معاونین نظارت مالی و رئیس خزانه معین استانها

همایش هم اندیشی معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها، با حضور جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور, مشاوران محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور, مدیران کل و معاونین معاونت نظارت مالی وزارت متبوع و معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها روز یکشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 16 مورخ 1398/08/19 برگزار گردید.

بخشنامه الزام به استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه اختصاصی

1398/8/21 سه‌شنبه

بخشنامه الزام به استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه اختصاصی

بخشنامه الزام به استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه اختصاصی

بيشتر

پیوند ها

اخبار

بيشتر

اطلاعیه

بيشتر

تازه ها و مطالعات

بيشتر

دسترسی سریع

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^