بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سایر مراجع

تفاهم نامه فيمابين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و خزانه داري كل كشور

تصويبنامه در خصوص لغو طرح مهر آفرين

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^